Dattaraj Deshpande

Dattaraj Deshpande

Rigveda Scholar, Indology Researcher, Author, and Expert In Gurukul Education
Chennai
ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಯ ಅನುಭವ – ಭಾಗ -5

ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಯ ಅನುಭವ – ಭಾಗ -5

‌                                                               ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪ್ರಕಾರದ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗ್ತಾರೆ. ಆ ಮದುವೆಯ ವಿಧಾನದಲ್
ಗುರುಕುಲದ ಸಂರಕ್ಷಕರಿಂದಲೇ ಗುರುಕುಲದ ನಾಶ
Gurukul Education

ಗುರುಕುಲದ ಸಂರಕ್ಷಕರಿಂದಲೇ ಗುರುಕುಲದ ನಾಶ

ಕೆಲವರು ಗುರುಕುಲಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಗುರುಕುಲಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸಂಚಾಲನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುಕುಲಗಳನ್ನು
1 min read